O klube

Cieľom činnosti klubu je rozvoj a propagácia neprofesionálnej fotografickej tvorby na Slovensku, rozvoj vedomostí a zručností členov klubu v oblasti fotografickej tvorby. Vytváranie podmienok pre vzdelávanie, fotografickú tvorbu členov klubu a propagácia výsledkov ich tvorivej činnosti. Klub bude rozvíjať spoluprácu s ostatnými organizáciami a osobnosťami pôsobiacimi vo sfére fotografie.

Klub vytvára priestor pre tvorbu neprofesionálnych fotografov, dáva im možnosti si dopĺňať vedomosti a propagovať tvorbu.

Posted in Uncategorized | Leave a comment